Safety Changer voor industrie

Industriële veiligheid is nooit vanzelfsprekend. Continue verwerking van bulk, vloeistoffen en gassen gaat over het algemeen gepaard met hoge drukken, hoge temperaturen en andere hoog-energetische processtappen. En die impliceren concrete risico's voor werknemers, omwonenden, het milieu en de uiteindelijke klanten. Voor het beheersen van die risico’s is een aantal maatregelen essentieel:

  • Periodiek uit te voeren veiligheidsinspecties en risk assessments
  • Systematische rapportering en opvolging van verbeterpunten
  • Continue monitoren van de onderhoudsstaat van installaties
  • Laagdrempelige incidentregistratie en -opvolging

Actuele stand van zaken

Met Safety Changer kunt u de actuele stand van uw installaties, apparatuur en werkplekveiligheid in realtime bewaken. Het biedt alle tools die nodig zijn om een gesloten "PLAN-DO-CHECK-ACT-IMPROVE" cyclus te bereiken. Start vandaag met inspecteren, observeren, opvolgen en rapporteren.

Samen en in realtime

Op weg naar operational excellence.