Safety Changer voor andere sectoren

Veiligheid is nooit vanzelfsprekend. Of het nu de retail, overheid, land & tuinbouw is, elke sector kent concrete risico's voor werknemers, omwonenden, het milieu en de uiteindelijke klanten. Voor het beheersen van die risico’s is een aantal maatregelen essentieel:

  • Periodiek uit te voeren veiligheidsinspecties en risk assessments
  • Systematische rapportering en opvolging van verbeterpunten
  • Continue monitoren van de onderhoudsstaat van installaties
  • Laagdrempelige incidentregistratie en -opvolging

Actuele stand van zaken

Met Safety Changer kunt u de actuele stand van uw installaties, apparatuur en werkplekveiligheid in realtime bewaken. Het biedt alle tools die nodig zijn om een gesloten "PLAN-DO-CHECK-ACT-IMPROVE" cyclus te bereiken. Start vandaag met inspecteren, observeren, opvolgen en rapporteren.

Samen en in realtime

Op weg naar operational excellence.