Enterprise_Inspections_InspectionChanger.jpg
 

Werkplekinspecties

Het doen van inspecties op locatie gebeurt vaak nog via papieren formulieren. Wij helpen bedrijven bij het digitaliseren van dit proces en het inzichtelijk maken van de mogelijke risico's binnen een bedrijf. Met hulp van onze partners kunnen we u ook helpen om formulieren op te stellen. Als je zelf al formulieren hebt digitaliseren wij ze graag. 

 
 
_1050631.JPG

BRZO

Voor ongeveer 700 bedrijven in Nederland die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken is aanvullende regelgeving opgesteld om medewerkers, milieu en omwonenden te beschermen. Het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) combineert deze drie aandachtsgebieden.

_1050649.JPG

Hoe maak ik een werkplekinspectie?

Om een werkplekinspectie te kunnen doen, zul je eerst een inspectieplan moeten opstellen. De vragen die je hierin beantwoordt zijn de ruggengraat voor het daarna op te stellen inspectieformulier.

_1050637.JPG

Digitaliseren?

Wil je jouw inspectieformulieren ook digitaliseren? Om iedereen de kans te geven om ons platform uit te proberen is er de mogelijkheid om formulieren naar ons op te sturen. Wij digitaliseren deze en zo kun je het platform optimaal uitproberen.


 

Betere Inspecties

Verbeter de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van jouw organisatie. Betrek je team in het bouwen aan plan-do-check-act-gebaseerde operational excellence. Leer meer →

Safety Changer Mobile First Incident Management.png
 

Meer observaties. Bruikbare inzichten

Betrek je organisatie in het verbeteren van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het kernproces, op een effectieve en efficiënte manier. Leer meer →

 

Makkelijk rapporteren

Wees altijd op de hoogte van de status, trends en voortgang in het Plan-Do-Check-Act verbeterproces. Leer meer →

Safety Changer Mobile First Incident Management.png