ISO Standaard

We helpen onze klanten en partners om GRC-standaarden waaronder ISO (International Organization for Standardization) te bewaken en compliant te zijn. Een standaard geeft wereldwijde classificatie voor producten, diensten en systemen om kwaliteit, veiligheid en efficiëntie te bereiken, en vereist in alle gevallen een dynamisch systeem van observeren, analyseren en opvolgen.

"ISO International Standards ensure that products and services are safe, reliable and of good quality. For business, they are strategic tools that reduce costs by minimizing waste and errors and increasing productivity." 
 
 

ISO 9001:2015 is een standaard die te maken heeft met de kwaliteitsmanagementsystemen.
ISO 14001:2015 is een standaard die te maken heeft met milieu en management.
ISO 18001 is een standaard die te maken heeft met beroepsgezondheid en veiligheidsmanagementsystemen.
ISO/IEC 27000 is een standaard die organisaties helpt om informatie veilig te bewaren.
ISO 45001 is een standaard die organisaties helpt met beroepsgezondheid en veiligheidsmanagementsystemen. 

 

BRZO

Sinds 1 juni 2015 is de Europese SEVESO III richtlijn van kracht. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen — 2015 (BRZO-2015) en de Regeling Risico’s Zware Ongevallen (RRZO-2015). Doelstelling van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. In Nederland zijn er circa 400 BRZO-bedrijven.

 Een KAM-coordinator van Enigma inspecteert met behulp van Safety Changer.

Een KAM-coordinator van Enigma inspecteert met behulp van Safety Changer.

Hoog- en laagdrempelinrichtingen
Er zijn twee typen BRZO-bedrijven: laagdrempel- en hoogdrempel inrichting. Het BRZO-2015 onderscheidt twee typen BRZO-bedrijven: de Hoogdrempel-inrichting en de Laagdrempel-inrichting. Hoogdrempel-inrichtingen overschrijden de hoge drempelwaarde, een BRZO lagedrempelinrichting overschrijdt de lage drempelwaarden.

BRZO-bedrijven moeten:
· systematisch onderzoek doen naar de risico’s die kunnen leiden tot zware ongevallen (RI&E checklists / audits)
· een preventiebeleid opstellen (Actieplan met preventieve maatregelen)
· een veiligheidsbeheersysteem hebben geïmplementeerd (incidenten, checklists, acties, rapportage volgens PDCA)
· een QRA hebben uitgevoerd (kwantitatieve risico analyse) 
· een bedrijfsbrandweerrapport hebben opgesteld

 

Hoogdrempelinrichtingen moeten aanvullend:
· installatiescenario’s in kaart brengen
· een veiligheidsrapport opstellen
· een MRA milieu risico analyse doen